top of page
GettyImages-1034359770.jpg

Ofiary

Jeśli jesteś lub znasz kogoś, kto jest ofiarą przemocy seksualnej lub opartej na płci, ważne jest, aby niezwłocznie  szukać pomocy.
Oto niektóre organizacje i dostawcy usług, którzy są do Twojej dyspozycji:

1

Zaufaj swojej intuicji:

Zwracaj uwagę na swoje przeczucia. Jeśli czujesz, że sytuacja lub osoba wydaje się niebezpieczna lub niewygodna, traktuj swoje intuicje poważnie.

2

Świadomość otoczenia:

Bądź świadomy swojego otoczenia, zwłaszcza w nieznanych lub odizolowanych miejscach. Unikaj chodzenia samemu w nocy w słabo oświetlonych miejscach.

3

Zwracaj uwagę na sygnały ostrzegawcze w relacjach:

Bądź ostrożny wobec osób, które wykazują zachowania kontrolujące, nadmierne zazdrość lub historię przemocy. Izolacja od przyjaciół i rodziny może również być sygnałem ostrzegawczym.

4

Znajomość sygnałów ostrzegawczych zachowań agresywnych:

Zapoznaj się z oznakami zachowań agresywnych, które mogą obejmować werbalne groźby, fizyczną agresję, manipulację i zastraszanie.

5

Wiarygodny system wsparcia:

Zbuduj silną sieć wsparcia z przyjaciół i rodziny, którzy mogą pomóc w chwilach potrzeby i zapewnić wsparcie emocjonalne

6

Edukacja:

Dowiedz się więcej na temat SGBV i jego różnych form, takich jak przemoc domowa, napaść seksualna i handel ludźmi. Zrozumienie dynamiki przemocy może pomóc w rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń.

7

Dostęp do lokalnych zasobów:

Zbadaj lokalne zasoby i organizacje oferujące pomoc ofiarom SGBV. Wiedz, gdzie szukać pomocy i wsparcia, jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji.

8

Szkolenia z samoobrony:

Rozważ udział w zajęciach z samoobrony, aby zwiększyć swoją pewność siebie fizyczną i umiejętność ochrony siebie w nagłych wypadkach.

9

Plan bezpieczeństwa:

Jeśli jesteś w relacji charakteryzującej się przemocą, stwórz plan bezpieczeństwa, który obejmuje strategie bezpiecznego opuszczenia sytuacji, wiedzę, gdzie szukać pomocy i przygotowanie ważnych dokumentów i rzeczy wcześniej

10

Zgłaszaj podejrzane działania:

Jeśli zauważysz zachowania, które budzą niepokój lub czujesz się zagrożony, zgłoś to odpowiednim służbom. Twoje bezpieczeństwo jest priorytetem.

11

Pozostawaj w kontakcie:

Trzymaj telefon komórkowy naładowany i przy sobie, oraz informuj kogoś zaufanego o swoim położeniu, gdy wychodzisz sam/a.

12

Kontakty alarmowe:

Miej listę numerów alarmowych w swoim telefonie, w tym lokalnych służb porządkowych i infolinii kryzysowych.

Zapobieganie przemocy opartej na płci i seksualnej (SGBV) wobec uchodźczyń jest szczególnie ważne ze względu na zwiększone ryzyko, z którym się spotykają w miejscach przesiedlenia.
Oto konkretne strategie i działania mające na celu zapobieganie temu problemowi:

1

Bezpieczne Schronienia i Zakwaterowanie:

Zabezpiecz obozy dla uchodźców lub schroniska, zapewniając dobrze oświetlone obszary, zamki na drzwiach i oddzielne udogodnienia dla kobiet i mężczyzn. Wdroż skuteczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony mieszkańców.

2

Ochrona Wspólnoty:

Promuj mechanizmy ochrony oparte na społeczności, w ramach których uchodźcy wspólnie dbają o swoje bezpieczeństwo. Utwórz programy społecznościowe do patrolowania i mechanizmy zgłaszania podejrzanych działań.

3

Świadomość i Edukacja:

Przeprowadzaj programy świadomości i zapobiegania SGBV wśród społeczności uchodźców. Udzielaj informacji na temat praw kobiet, zgody oraz dostępnych usług wsparcia.

4

Udział i Przywództwo Kobiet:

Zachęcaj aktywny udział uchodźczyń w procesach podejmowania decyzji w obozach i społecznościach. Wspieraj uchodźczynie w przejmowaniu ról przywódczych i działaniach na rzecz swoich praw.

5

Dostęp do Edukacji i Żródła Dochodu:

Zadbaj o to, aby uchodźczynie miały dostęp do edukacji i szkoleń zawodowych, aby zwiększyć ich niezależność ekonomiczną. Możliwości zarabiania pieniędzy mogą zmniejszyć podatność na SGBV

6

Wsparcie Prawne i Dokumentacja:

Ułatw dostęp do pomocy prawnej i wsparcia w uzyskaniu dokumentów prawnych i statusu uchodźcy. Znajomość swoich praw i posiadanie dokumentów może upoważnić kobiety do szukania pomocy, gdy jest to konieczne.

7

Wsparcie Psychospołeczne:

Oferuj usługi wsparcia psychospołecznego dla ofiar SGBV, aby pomóc im radzić sobie z traumą i dochodzić do siebie. Promuj świadomość zdrowia psychicznego wśród społeczności uchodźców.

8

Usługi Zdrowotne:

Zapewnij dostępne i poufne usługi zdrowotne, w tym opiekę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz doradztwo.

9

Mechanizmy Zgłaszania:

Ustanów bezpieczne i poufne mechanizmy zgłaszania incydentów SGBV. Upewnij się, że ofiary mogą zgłaszać przemoc bez obawy przed odwetem.

10

Udział Mężczyzn:

Angażuj mężczyzn i chłopców w programy i warsztaty świadomościowe, aby promować równość płci, szacunek i zapobieganie SGBV.

bottom of page