top of page
Project BSafe hompage image

Zapobieganie molestowaniu, Przemocy seksualnej opartej na płci (SGBV) oraz nadużyciom wobec uchodźczyń płci żeńskiej.

O NAS

Nasz projekt BSAFE ma na celu zapobieganie i zwalczanie wszelkich form przemocy opartej na płci (GBV) wobec bezbronnych kobiet, które zostały przesiedlone i zmuszone do opuszczenia swoich krajów pochodzenia z powodu konfliktu.

Po masowej inwazji na Ukrainę, którą rozpoczęła Federacja Rosyjska, niemal 4 miliony ludzi, głównie kobiety i dzieci, zostało zmuszonych do opuszczenia swojego kraju w ciągu zaledwie miesiąca. Chociaż przemoc oparta na płci może potencjalnie dotknąć każdej osoby, niezależnie od płci czy wieku, wielokrotnie udokumentowano, że uchodźcy, osoby starające się o azyl i przesiedleńcy, zwłaszcza kobiety i dzieci, są znacznie bardziej narażeni na stanie się ofiarami. Badanie przeprowadzone w 2012 roku wykazało, że 69,3% migrantek i uchodźczyń doświadczyło przemocy seksualnej i przemocy opartej na płci od czasu ich przybycia do Europy, często narażając się na ryzyko prostytucji lub handlu ludźmi.

Działajmy wspólnie, aby rozwiązać ten istotny problem przemocy opartej na płci wobec migrantek. Wspierajmy również działania mające na celu rozwiązanie tej krytycznej kwestii.
empowering survivors
Wzmacnianie ocalałych

Dając ofiarom przemocy opartej na płci szansę na rozpoczęcie życia od nowa.  

collaborative partnership
Partnerstwo współpracy

Współpracując i budując partnerstwa w celu wzmocnienia więzi i współpracy.

public awareness
Świadomość społeczna

Zwiększanie świadomości wśród ogółu społeczeństwa.

16 Dni Aktywizmu Przeciwko Przemocy ze względu na płeć to globalny ruch jednoczący głosy na rzecz położenia kresu przemocy i promowania równości płci.

16 days of activism
bottom of page