top of page
GettyImages-1034359770.jpg

Oběti

Rozpoznání potenciálního rizika stát se obětí sexuálního násilí založeného na pohlaví (SGBV) je zásadní pro osobní bezpečnost a pohodu.
Zde jsou některé znaky a strategie, které vám pomohou identifikovat a snížit rizika:

1

Důvěřujte svým instinktům:

Dbejte na své vnitřní pocity. Pokud máte pocit, že situace nebo osoba působí nebezpečně nebo nepříjemně, věřte vaší intuici.

2

Pozornost k okolí:

Buďte pozorní k okolí, zejména na neznámých nebo osamocených místech. Vyhýbejte se chůzi sami v noci na špatně osvětlených místech.

3

Dávejte si pozor na varovné signály ve vztazích:

Buďte obezřetní vůči osobám, které se chovají panovačně, extrémně žárlí nebo se v minulosti dopouštěly násilí. Varovným signálem může být také izolace od přátel a rodiny.

4

Poznejte varovné signály násilného chování:

Seznamte se s příznaky násilného chování, které může zahrnovat slovní vyhrožování, fyzickou agresi, manipulaci a zastrašování.

5

Důvěryhodný podpůrný systém:

 Vytvořte si silnou podpůrnou síť přátel a rodiny, kteří vám mohou pomoci v nouzi a poskytnout emocionální podporu.

6

Vzdělávejte se:

Seznamte se s problematikou SGBV a jeho různými formami, jako je domácí násilí, sexuální násilí a obchodování s lidmi. Pochopení dynamiky násilí vám pomůže rozpoznat potenciální nebezpečí.

7

Získání místních zdrojů:

Prozkoumejte místní zdroje a organizace, které nabízejí pomoc obětem SGBV. Vědět, kam se obrátit o pomoc a podporu, pokud se někdy ocitnete v nebezpečné situaci.

8

Školení v sebeobraně:

Zvažte účast na kurzech sebeobrany, abyste posílili své fyzické sebevědomí a schopnost ubránit se v případě nouze.

9

Plánování bezpečnosti:

Pokud se nacházíte v násilném vztahu, vytvořte si bezpečnostní plán, který zahrnuje strategie bezpečného odchodu, informace o tom, kam se obrátit o pomoc, a předem si připravte důležité dokumenty a nezbytnosti.

10

Hlášení podezřelé aktivity:

Pokud zpozorujete znepokojivé chování nebo se cítíte ohroženi, nahlaste to úřadům. Vaše bezpečnost je prioritou.

11

Zůstaňte ve spojení:

Mějte mobilní telefon nabitý a u sebe a informujte někoho, komu důvěřujete, o svém aktuálním místě, pokud jdete ven sami.

12

Kontakty na pohotovost:

Mějte v telefonu naprogramovaný seznam kontaktů pro případ nouze, včetně místních orgánů činných v trestním řízení a krizových linek.

Prevence sexuálního násilí založeného na pohlaví (SGBV) proti ženám, které jsou uprchlicemi, je zvláště důležitá kvůli zvýšeným zranitelnostem, jimž čelí v prostředí nuceného vyhnanství. 
Zde jsou konkrétní strategie a kroky pro její prevenci:

1

Bezpečné ubytování a útočiště:

Zajistěte bezpečné a zabezpečené uprchlické tábory nebo útočiště s dobře osvětlenými oblastmi, zámky na dveřích a samostatnými zařízeními pro ženy a muže. Zavedete účinná bezpečnostní opatření k ochraně obyvatel.

2

Ochrana na úrovni komunity:

Podporovat mechanismy ochrany založené na komunitách, kde se uprchlíci společně starají o své bezpečí.  Zaveďte komunitní hlídací programy a mechanismy hlášení podezřelých aktivit.

3

Osvěta a vzdělávání:

Provádějte programy osvěty a prevence SGBV ve společenstvích uprchlíků. Poskytujte informace o právech žen, souhlasu a dostupných podpůrných službách.

4

Účast a vedení žen:

Podporovat aktivní účast uprchlických žen na rozhodovacích procesech v táborech a komunitách. Umožněte ženám uprchlíkům převzít vedoucí úlohu a obhajovat svá práva.

5

Přístup k vzdělání a obživě:

Zajistit uprchlickým ženám přístup ke vzdělání a odborné přípravě, aby se zvýšila jejich ekonomická nezávislost. Ekonomické příležitosti mohou snížit zranitelnost vůči SGBV.

6

Právní podpora a dokumentace:

Usnadněte přístup k právní pomoci a asistenci při získávání právních dokumentů a statutu uprchlíka. Vědomí svých práv a držení právní dokumentace může uprchlickým ženám dát odvahu hledat pomoc, když je to potřeba.

7

Psychosociální podpora:

Nabídněte obětem SGBV služby psychosociální podpory, které jim pomohou vyrovnat se s traumatem a zotavit se. Podporovat povědomí o duševním zdraví v uprchlických komunitách.

8

Zdravotní služby:

Poskytovat dostupné a důvěrné zdravotnické služby, včetně péče o sexuální a reprodukční zdraví a poradenství.

9

Mechanismy pro hlášení:

Zavedení bezpečných a důvěrných mechanismů pro oznamování případů SGBV. Zajistěte, aby oběti mohly nahlásit zneužívání bez obav z odvety.

10

Zapojení mužů:

Z Zapojte muže a chlapce do osvětových programů a seminářů na podporu rovnosti žen a mužů, respektu a prevence SGBV.

bottom of page