top of page
Project BSafe hompage image

​​Prevence obtěžování, Sexuálního násilí založeného na pohlaví (SGBV) a zneužívání žen uprchlic

O NÁS

Náš projekt BSAFE má za cíl předcházet a bojovat proti všem formám násilí založeného na pohlaví (GBV) namířeným proti zranitelným ženám, které byly nuceny opustit své země původu kvůli konfliktu.

 

Po masivní invazi Ruské federace na Ukrajinu, která byla zahájena před méně než měsícem, bylo nuceno opustit svou zemi téměř 4 miliony lidí, převážně ženy a děti. I když může GBV potenciálně postihnout každého člověka, muže nebo ženu, chlapce nebo dívku, opakovaně bylo zdokumentováno, že uprchlíci, žadatelé o azyl a vysídlení lidé, zejména ženy a děti, jsou v mnohem větším ohrožení, že se stanou oběťmi. Studie provedená v roce 2012 ukázala, že 69,3 % ženských migrantek a uprchlic zažilo sexuální a GBV od doby, kdy vstoupily do Evropy, často čelí nebezpečí stát se obětí prostituce nebo obchodování s lidmi.

Začněme společně řešit sexuální násilí založené na pohlaví namířené proti migrantkám a prosazovat řešení tohoto zásadního problému.
empowering survivors
Posílení Přeživších

Dávání obětem násilí založeného na pohlaví šanci začít znovu. 

collaborative partnership
Partnerství Pro Spolupráci

Pracovat v partnerství na posílení vztahů a spolupráce.

public awareness
Veřejné Povědomí

Zvyšování povědomí veřejnosti.

16 Days of Activism Against Gender-Based Violence je globální hnutí sjednocující hlasy za ukončení násilí a prosazování genderové rovnosti.

16 days of activism
bottom of page