top of page
service providers main image

Świadczeniodawcy Usług

Jeśli jesteś lub znasz kogoś, kto jest ofiarą przemocy seksualnej lub opartej na płci, ważne jest, aby niezwłocznie szukać pomocy. Oto niektóre organizacje i dostawcy usług, którzy są do Twojej dyspozycji:

Flag_of_the_Czech_Republic

REPUBLIKA CZESKA 

Centrum CELSUZ

Linia wsparcia: +420 545 426 632

 https://celsuz.cz/sluzby-pro-cizince/

Podané Ruce

Linia wsparcia: +420 545 247 535

http://podaneruce.cz

Persefona

Linia wsparcia: +420 545 245 996

 http://www.persefona.cz

Sananim

Linia wsparcia: +420 284 822 872

 http://www.sananim.cz

ROSA – Centrum dla Kobiet Ofiar
Przemocy i w Sytuacjach Zagrożenia

Linia wsparcia: +420 604 241 663

 http://www.rosa-os.cz

Flag_of_Poland

POLSKA

Prekursor (Drop-in)

Linia wsparcia: +48 508 936 190

https://prekursor.org

Centrum Praw Kobiet (Centrum Praw Kobiet)

https://cpk.org.pl

Niebieska Linia (Blue Line)

 

Linia wsparcia: +48 800 12 00 02

 https://www.niebieskalinia.pl

Krajowa Służba Ratunkowa dla Ofiar Przemocy Domowej

Linia wsparcia: +48 22 668 70 00

Flag_of_Slovakia

SŁOWACJA

OZ Prima

Linia wsparcia: +421 947 902 917

http://primaoz.sk

Pomoc obetiam násilia
(Pomoc dla Ofiar Przemocy)

 http://www.pomocobetiam.sk

bottom of page