top of page
Taking Notes

Činnosti

STOP 

Pokud jste svědky obtěžování, nezůstávejte stranou. Akt.

ORANGE THE WORLD 

16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí – je mezinárodní kampaň za ukončení násilí na ženách a dívkách na celém světě.  Klikněte zde

bottom of page